>> ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

V oblasti elektronické zabezpečovací signalizace nabízíme široký sortiment komponentů předních světových výrobců i úspěšných domácích producentů. Elektronické zabezpečovací systémy jsou významným prvkem preventivní ochrany osob a majetku. V současné době zaznamenávají veliký rozvoj a zvyšující se zájem investorů. 

Naši vyškolení technici jsou zárukou profesionální montáže a oživení těchto systémů na vysoké technické úrovni.

Pro informaci je na této stránce vyobrazeno několik komponentů z těchto systémů. Všechny instalované prvky jsou schváleny pro provoz a instalaci v ČR. Nabízené systémy je možno u nás objednat včetně montáže.

Základním prvkem celého systému je zabezpečovací ústředna. Naše nabídka obsahuje ústředny pro malé, střední i rozsáhlé systémy. Ústředny jsou řídicí a vyhodnocovací prvky zabezpečovacího zařízení.

Ústředny je potřeba volit dle kapacity a softwarového vybavení pro různé typy objektů a dle provozních požadavků provozovatele .

Ovládacími komponenty systémů jsou klávesnice, které je možno dodat v provedení s LCD displejem, nebo v jednodušší a levnější LED výbavě. U alfanumerických LCD klávesnic jsou veškeré stavy systému zobrazovány formou výpisu na LCD displeji (s českým popisem), u LED varianty klávesnice, se stavy systému zobrazují pomocí svítivých LED diod.
Periferní částí zabezpečovacího zařízení jsou detektory vysílající signály o stavu systému, střeženém prostoru a jeho dalších monitorovaných částech.Nejpoužívanější komponenty EZS:

 • Pohybové detektory (Infrapasivní PIR detektory stropní a pro montáž na stěnu. Duální detektory PIR+MW. Detektory se speciálním vyhodnocením signálu - nereagující na pohyb domácích zvířat ve střeženém prostoru.

 • Detektory se speciální charakteristikou záběru - záclony, infrazávory pro vnitřní i vnější montáž)

 • Detektory reagující na zvuk tříštění skla

 • Požární detektory

 • Vibrační detektory na ochranu zdí, bezpečnostních skříní a trezorů (detekce vrtání, rozbroušení a pod.) 

 • Magnetické kontakty (závrtné i povrchové, i pro velké namáhání)

 • Detektory předmětové ochrany (pro střežení zavěšených předmětů - obrazů, nebo i stojících předmětů - sošky, vázy, a pod.)

 • Tísňové hlásiče (tlačítka - pevná i mobilní pro bezdrátový přenos, nášlapné pedály a lišty aj.)

 • Teplotní detektory (s možností reakce na dosažení minimálních resp. maximálních hodnot)

 • Detektor plynu (reaguje na únik zemního plynu, nebo P-B)

 • Speciální detektory kontroly výšky hladiny, zaplavení, výpadků elektrické energie

Výstupní částí systému je vhodně vybraná signalizace poplachu, popřípadě kombinace jejích různých typů. V nabízených systémech je možnost použití lokální signalizace poplachu osazenou vnitřní nezálohovanou sirénou, případně vnější sirénou zálohovanou vlastním akumulátorem. Zobrazení poplachu na vzdálených místech je možné docílit pomocí doplněného automatického telefonního fonického komunikátoru. Digitální komunikátor (součást výbavy ústředny EZS) umožňuje přenos všech stavů systému na pult centrálizované ochrany (PCO). Pro objekty bez pevné telefonní linky nabízíme osazení vysílače NAM pro komunikační spojení systému s PCO, nebo GSM bránu pro přenos na pevné telefonní účastnické stanice, mobilní telefony majitelů, zaměstnanců apod.